40 anys de les primeres eleccions municipals democràtiques

Publicat dimecres 03 de Abril de 2019 11:22


40 anys de les primeres eleccions municipals democràtiques

Un dia com el d’avui de fa 40 anys, el 1979, van tenir lloc les primeres eleccions municipals democràtiques després de la mort de Franco, i d'una dictadura de 40 anys. Les últimes eleccions s’havien convocat l’any 1934, durant la Segona República, feia més de quaranta-cinc anys. Les eleccions s'havien celebrat el 3 d'abril i durant les dues setmanes següents, fins el 19 d'abril, es van conformar les majories que governarien durant els següents quatre anys els primers consistoris democràtics del postfranquisme. A Tarragona ciutat, el resultat electoral va donar la victòria al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), amb Josep M. Recasens i Comes com a alcalde. Amb la legitimitat dels vots, però sense experiència, amb molt pocs recursos i l’herència de greus problemes, els nous polítics municipals hauran de començar des de zero.  Les Associacions de Veïns i les seves reivindicacions també eren protagonistes del relat de la ciutat d’ara fa 40 anys.

L’any 1979 Tarragona era una ciutat amb greus desequilibris socials i urbanístics, i amb un gran repte pendent, que era solucionar l’abastament d’aigua, després que la sobreexplotació dels aqüífers hagués provocat una excessiva salinitat.

Entre 1965 i 1975, Tarragona registrarà un creixement de la població superior al 75%, passant de 57.428 a 100.786 habitants. Aquesta allau de més de 40.000 immigrants significava el creixement de la demanda de serveis, habitatges i infraestructures.

Volem recordar que va significar l’arribada de la democràcia a l’escala més directa amb la ciutadania, amb els ajuntaments.

Ho recordem amb dos periodistes de l’època, Tomas Carod i Josep Sabaté i amb una funcionaria que llavors exercia com a secretaria de Josep Maria Recasens; la primera secretària d’un alcalde democràtic, Montse Icart.

També escoltarem un reportatge històric confeccionat per la companya Tere Ortega