Eines. Dijous 28 de març

Publicat dijous 28 de Març de 2019 13:11


Eines. Dijous 28 de març

EINES, un espai per parlar de formació professional. Avui des de l’Escola Joan XXIII de Bonavista. El programa girarà al voltant de dos grans temes: la formació online i la ProExperience. Formació Online: l'experiència de l'escola com a pionera a la provincia en oferir titulacions

de FP oficials en modalitat online i dels reptes de futur que suposa l'adopció de mitjans telemàtics en l'educació de la societat. proexperience: es tracta d'un conjunt d'activitats que els alumnes fan dins i fora de les aules per connectar i experimentar de manera directa amb el mercat professional. D'aquesta manera s'inclouen visites a empreses, assistència a esdeveniments temàtics, tallers sobre temàtiques d'actualitat a les classes i participació en concursos de creativitat o emprenedoria. Dins del marc del ProExperience, avui l'escola celebra el ProExperience Day, que es una troba entre empreses i alumnes per compartir experiències de la formació Dual, i que servirà tant a les empreses per tenir un primer contacte amb nous futur alumnes de dual, com als alumnes que tenen intenció de fer dual per resoldre els dubtes que puguin tenir.

Hi participaran estudiants, alguns dels alumnes perquè puguin explicar la seva experiència i fins i tot, alguna anècdota.