Evoluciona. Els hominins que vivien a Tanzània fa 2 milions d'anys explotaven ecosistemes molt diversos

Publicat dimarts 12 de Gener de 2021 11:44


Evoluciona. Dimarts 12 de gener

Fa 2 milions d'anys els hominins que vivien a Tanzània explotaven ecosistemes molt diversos. Hem encetat l'Evoluciona, amb l'IPHES, amb Maria Soto, investigadora de la Universitat Autònoma de Madrid i col·laboradora de l'IPHES tel.

Un article publicat a la revista Nature Communications, que ha comptat amb la participació de l'IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social)-CERCA demostra que els primers hominins que van habitar a Oldupai Gorge (el topònim Maasai per la reconeguda Gorja d'Olduvai, Tanzània), van explotar hàbitats i ecosistemes molt diversos fa ja 2 milions d'anys.  Això s'ha conegut gràcies a la troballa d'un conjunt d'eines de pedra, les més antigues documentades a la Gorja d'Olduvai fins a la data. Una anàlisi multidisciplinària aplicada al registre divers del jaciment d’Ewass Oldupa (Geolocalitat 63) així ho ha revelat, essent al mateix temps, l'evidència d'ocupació humana més antiga d'aquest indret coneguda fins a dia d’avu".

La Gorja d'Olduvai (Tanzània) és una zona de gran importància per a l'estudi de l'Evolució Humana ja que posseeix un ampli registre ecològic associat a ocupacions humanes per part diferents espècies de hominins. Tot i ser un focus per a la investigació arqueològica mundial durant més d'un segle, el nou article representa una fita en correlacionar diferents dades paleoecològiques amb les activitats humanes.

La investigació ha comptat amb la participació de diferents institucions africanes, americanes i europees, i culmina una anàlisi multidisciplinària de la indústria lítica, fauna, els isòtops de peces dentals i plantes, fitòlits, pol·len i carbons, entre d'altres evidències.

La seqüència geoarqueològica presentada en aquesta investigació prové de les excavacions recents realitzades durant els anys 2018-2019 en una àrea relativament inexplorada, l'oest de la conca Plio-Pleistocena de la Gorja d’Olduvai.

El registre d’Ewass Oldupa (que en llengua Maa, significa "Camí cap a la Gorja") inclou les evidències culturals més antigues en aquest conjunt paleoantropològic de referència, un conjunt lític integrat per més de 500 eines, d'entre dos i 1,8 milions d'anys, que presenten característiques pròpies de l'Olduvaià inicial, amb abundants esferoides (còdols tallats que conformen boles de pedra), i en el qual es documenta l'ús de percussors durs i estratègies de reducció multifacial. Anàlisis geoquímiques de les eines, mitjançant Fluorescència de Raigs X, situen l'àrea de captació de les quarsites emprades com a matèria primera a 12 km del jaciment.

Presenten la primera sèrie de treballs de l’estudiantat de 1er curs de l'assignatura Prehistòria i Evolució humana dels graus de Història i Història i Arqueologia de la URV sobre els seus propis espais domèstics

N'hem parlat amb Ethel Allué, professora de la URV i investigadora de l’IPHES que imparteix l’assignatura, tel. 

Montserrat Plana és estudiant d'Història de l'Art i Arqueologia a la URV. 

Anna Batet és estudiant d'Història de l'Art i Arqueologia a la URV.

El dia 7 de gener es van presentar la primera sèrie de treballs dels i de les estudiants de 1er curs de l'assignatura Prehistòria i Evolució humana de primer quadrimestre dels graus de Història i Història i Arqueologia de la URV. El dia 14 es presentaran la resta de treballs.

Les presentacions són en format de projeccions de diapositives amb la veu enregistrada. En total s'han realitzat 17 treballs en grups d'entre 2-6 persones sobre els seus propis espais domèstics (cuines, banys, habitacions, garatges, etc).

L'objectiu era fer un anàlisi comparatiu sobre diferents aspectes de la vida quotidiana a la prehistòria (higiene, salut, descans, alimentació, socialització, etc.).

Analitzen espais, aprenen a quantificar dades i fer inventaris d'objectes, a interpretar les dades, treballar en equip i presentar resultats.

En total són aproximadament 85 alumnes matriculats. Aquests treballs formen part dels objectius del curs i complementen l'avaluació que també inclou pràctiques, examen i una ressenya sobre les classes que en el marc de l’assignatura també imparteix el professor Eudald Carbonell, catedràtic de Prehistòria de la URV i investigador de l’IPHES.

Sobre les alumnes convidades

Montserrat Plana és estudiant d'Història de l'Art i Arqueologia a la URV. En el marc de l'assignatura de Prehistòria i Evolució Humana de l'ensenyament qual ha efectuat el treball titulat "Evolució del comportament humà". En aquesta recerca ha analitzat, juntament amb 5 companys, l'evolució dels habitatges i del model de vida en l'edat del bronze enfront del dia d'avui.

El treball li ha permès poder relacionar conceptes ja existents en la prehistòria amb la societat actual, “adonant-me per tant, de què els nostres orígens estan presents en aspectes de la nostra vida quotidiana. Malgrat això, també hem pogut observar com gran part de la població desconeix aquesta relació tan estreta, considerant doncs que s'hauria de promulgar l'ensenyança del que esdevé, ni més ni menys, què la procedència del món en el qual vivim avui”, assegura.

Anna Batet és estudiant d'Història de l'Art i Arqueologia a la URV. Ha efectuat el treball titulat "Habitatges actuals versus Habitatges prehistòrics. Un treball de recerca sobre l'anàlisi i l'evolució dels espais d'un habitatge en l'època actual i en la prehistòria.".

En aquesta recerca ha analitzat, juntament amb 3 companys, quatre espais d'un habitatge modern com si es tractés d'un jaciment arqueològic. Després han utilitzat aquesta informació per comparar-la amb els habitatges i el model de vida de l'edat del bronze.

Del treball, per a ella el més interessant ha estat “el procés pràctic i de recerca que hem hagut de fer per arribar a aquestes dades. El fet d'haver tingut aquesta primera aproximació casolana al treball de camp, haver hagut de convertir la meva sala d'estar en un quadrant d'un jaciment arqueològic improvisat, ha despertat en mi la vocació que ja intuïa que tindria per a aquesta professió i m'ha semblat una experiència meravellosa”.