Impulsa't. Dijous 10 d'octubre 2019

Publicat dijous 10 de Octubre de 2019 11:50


Impulsa't. Dijous 10 d'octubre 2019

Impulsa’t, amb el Tarragona Impulsa.

Avui parlarem del Programa Enfeina’t.

Un Programa per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció de les persones en situació d'atur de llarga durada

l'11 d’abril de 2019 va començar el programa Enfeina’t per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció de les persones en situació

d'atur de llarga durada,  amb la contractació de 19 persones.

• Jose Luis Vidiella, com a ajudant auxiliar administratiu

• Anna Demattey, com a tècnica en desenvolupament territorial.

• Montse Martorell, coordinadora programes d’ocupació de Tarragona Impulsa