Joan Vives, tècnic en agricultura ecològica, educador ambiental i pare del projecte de l’hort de la Sínia al Re-Acciona

Publicat dimarts 26 de Novembre de 2019 11:30


Re-Acciona
Aquest dijous hem parlat amb el Joan Vives, tècnic en agricultura ecològica, educador ambiental i, sobretot, pare del projecte de l’hort de la Sínia. En la celebració del 25è aniversari d’aquest projecte, el Joan fa una reflexió sobre els reptes que tenim com a societat en l’àmbit internacional però que requereixen d’una actuació local i de responsabilitats individuals. Finalment, en l’espai del consumides us invitem a fer una reflexió sobre els nostres hàbits de consum, sobretot ara que s’apropen les dates de Nadal.