La Catedral es reobre als turistes i es podrà pujar al campanar entre setmana

Publicat divendres 03 de Juliol de 2020 13:16


Visites Catedral

La Catedral de Tarragona i el Museu Diocesà recuperen les visites turístiques. Ho faran a partir de dissabte i després de 112 dies de tancament per la pandèmia. Durant les últimes setmanes s'ha treballat un pla de contingència que recull els protocols d'actuació perquè la reobertura a la visita cultural i turística no augmenti el risc de contagi comunitari, així com les mesures de protecció necessàries per als treballadors, visitants i proveïdors.
L'ús cultural i turístic del conjunt catedralici permet generar ingressos necessaris per a la conservació, restauració i manteniment de el patrimoni. L'any 2019, 130.000 visitants van visitar l’espai, el 60% d'ells internacionals. Durant aquests mesos de tancament forçós s'han perdut més de 50.000 visitants. Els gestors esperen una caiguda brusca en aquest sentit per enguany. En parlem amb Javier Castillo, conseller delegat de DNA Turismo y Ocio