La mida del peix blau disminueix i pot tenir conseqüències en la reproducció i el seu creixement

Publicat dijous 18 de Abril de 2019 08:00


Els resultats de l’estudi sobre l’estat del Peix Blau a la Mediterrània Nord-Occidental realitzat per l’Institut de Ciències del Mar indiquen que la mida del peix blau a Catalunya disminueix i pot tenir conseqüències en la reproducció i el creixement d’aquestes espècies. Es tracta de les primeres indicacions sobre la situació de la població del peix blau a Catalunya, obtingudes a partir d’un estudi encarregat per la Comissió Europea. Els resultats també assenyalen que la població de sardina i seitó és cada vegada més jove i que hi ha peixos que es pescaran abans d’haver-se reproduït per primera cop. Aquest fet tindrà com a conseqüència la disminució de la capacitat reproductiva de la població. Les causes principals d’aquest fenomen s’atribueixen a canvis ambientals desfavorables, a les temperatures, les pluges, el plàncton, així com una explotació pesquera alta. D’altra banda, l’estudi assenyala com a possibles solucions la posada en pràctica de polítiques de mitigació del canvi climàtic i una gestió adaptativa en funció de l’estat del recurs. En parlem amb un dels científics d’aquest centre del CSIC, John Gabriel Ramírez