Tarragona Historia. Dimarts 17 de Juliol

Publicat dimarts 17 de Juliol de 2018 11:30


Avui ens caompanyarà, a banda del tècnic Jordi Abelló, el Jordi Piqué, per parlar de la figura de l’arquitecte Josep Maria Pujol de Barberà