#Tothom383: les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 14-F, accessibles per a persones amb discapacitat?

Publicat dilluns 11 de Gener de 2021 13:48


Tothom. Dilluns 11 de gener

A finals de l’any 2018, amb la reforma de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG), unes 100.000 persones recuperaven el dret a vot que tenien restringit com a conseqüència d’una resolució judicial d’incapacitació.
Les persones invidents podien votar de manera secreta per primera vegada en unes eleccions generals el març del 2008.
Però encara no totes les persones tenen garantida la seva participació autònoma i independent a les eleccions.
Per exemple, el vot accessible per correu a les eleccions de les persones cegues no està encara garantit.
Cal crear entorns accessibles i garantir l’accessibilitat cognitiva en totes les fases del procés electoral, facilitant-ne la comprensió ja sigui amb documents fàcils d’entendre, utilitzant una senyalística accessible o fent pedagogia entre les persones implicades en el procés sobre com donar suport a persones amb discapacitat.
N'hem parlat amb el director de Dincat, Carles Campuzano, i amb el portaveu de l'Associació Catalana per a la Integració del cec i impulsor del Vot Accessible, Jose Ángel Carrey.