URV Recerca: Jordi Tous, Investigador del Departament de Psicologia de la URV

Publicat dijous 13 de Agost de 2020 14:06


URV Recerca

Jordi TousInvestigador del Departament de Psicologia de la URV

Ha creat recentment una plataforma en línia localitza de manera automàtica les persones candidates que millor encaixen en un lloc de treball. Es tracta d’un projecte conjunt entre la Universitat Rovira i Virgili i l’empresa Easy2bwise en què es posa en comú la psicologia del treball i els algoritmes per encaixar ofertes i perfils.

Jordi Tous és investigador del Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta (CRAMC) És especialista en la recerca sobre Psicologia del Treball i l’any 2015 va crear una Spin-off centrada en la selecció de personal pel sector turisme. Ara el projecte s’amplia a tots els sectors i ho fa de la mà de l’empresa Easy2bwise amb experiència en el món de l’empresa sobretot en temes relacionats amb la prevenció de riscos i la gestió del personal.

El grup de recerca de la URV ha desenvolupat tres formularis per millorar la selecció de personal que permeten que les persones candidates a un lloc de feina en concret puguin respondre preguntes que permeten a l’empresa preseleccionar de forma ràpida i econòmica els candidats adients pel lloc ofert. Això permet reduir el volum de despesa de les empreses que només han d’entrevistar les persones candidates que ja han certificat que tindran les característiques adequades.