Consell d'administració

Publicat divendres 07 de Novembre de 2014 10:00

Sr. Javier Villamayor Caamaño PSC PRESIDENT
Sr. Pere Valls Miró PSC VICEPRESIDENT
Sra. Begoña Floria Eseberri PSC VOCAL
Sra. Rocío León Aller PSC VOCAL
Sr. Marc Líria Calaf PSC VOCAL
Sra. Sonia Orts Leiva C's VOCAL
Sr. José Juan Acero de Dios PP VOCAL
Sr. Antonio Fortuny Tasias PP VOCAL
Sr. Dídac Nadal Abad CIU VOCAL
Sra. Laia Estrada Cañón CUP VOCAL
Sr. Pere Saura Pérez IV -EUA VOCAL
Sr. Carlos Javier Calderon Aisa Unió VOCAL
Sra. Maria Cristina Campos Álvarez PP VOCAL
Sra. Maria Elisa Vedrina Conesa PP VOCAL
Sr. Pau Ricomà Vallhonrat ERC VOCAL