La Junta General d’Accionistes 2019 del Nàstic es celebrarà el 29 d’octubre

Publicat dimecres 16 de Octubre de 2019 07:57
  • Tarragona Ràdio
  • Nàstic

El Consell d'Administració del Gimnàstic de Tarragona, SAD informa que la Junta General Ordinària es celebrarà el 29 d'octubre de 2019 a les 19.30 hores, a la Sala Eutyches del Palau de Congressos de Tarragona, en primera convocatòria i si, escau, l'endemà a la mateixa hora i lloc en segona convocatòria.
 
L’Ordre del Dia:
1.- Examen i si s’escau, aprovació de l'Informe de Gestió i dels Comptes Anuals auditats, així com de la gestió del Consell d'Administració i de l'aplicació del resultat corresponent a l'exercici 2018/2019.
2.- Presentació i aprovació si s’escau, del pressupost per a l'exercici social 2019/2020.
3.- Projectes accions socials.
4.- Precs i preguntes.
5.- Lectura i aprovació de l'acta de la Junta.
 
A partir de la convocatòria qualsevol accionista podrà obtenir, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta, així com l’Informe de Gestió i l'Informe d'Auditoria.
 
Per assistir a la Junta General serà necessari presentar el DNI i la targeta d'assistència, que poden obtenir en les oficines de la Societat. En cas de persones jurídiques el seu representant haurà d'aportar els poders que l’acreditin. Per a les delegacions de vot haurà d'aportar còpia del DNI del delegant.
 
*NOTA INFORMATIVA: El Consell d’Administració informa als Srs. accionistes, que la Junta General, es celebrarà en primera convocatòria.El Consell d'Administració del Gimnàstic de Tarragona, SAD informa que la Junta General Ordinària es celebrarà el 29 d'octubre de 2019 a les 19.30 hores, a la Sala Eutyches del Palau de Congressos de Tarragona, en primera convocatòria i si, escau, l'endemà a la mateixa hora i lloc en segona convocatòria.
 
L’Ordre del Dia:
1.- Examen i si s’escau, aprovació de l'Informe de Gestió i dels Comptes Anuals auditats, així com de la gestió del Consell d'Administració i de l'aplicació del resultat corresponent a l'exercici 2018/2019.
2.- Presentació i aprovació si s’escau, del pressupost per a l'exercici social 2019/2020.
3.- Projectes accions socials.
4.- Precs i preguntes.
5.- Lectura i aprovació de l'acta de la Junta.
 
A partir de la convocatòria qualsevol accionista podrà obtenir, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta, així com l’Informe de Gestió i l'Informe d'Auditoria.
 
Per assistir a la Junta General serà necessari presentar el DNI i la targeta d'assistència, que poden obtenir en les oficines de la Societat. En cas de persones jurídiques el seu representant haurà d'aportar els poders que l’acreditin. Per a les delegacions de vot haurà d'aportar còpia del DNI del delegant.
 
*NOTA INFORMATIVA: El Consell d’Administració informa als Srs. accionistes, que la Junta General, es celebrarà en primera convocatòria.