Bonavista tindrà 1.066 unitats de llumeneres noves amb tecnologia LED

Publicat dimecres 08 de Juliol de 2020 11:51
  • Bonavista
  • Raquel Fabregat

Bonavista tindrà 1.066 unitats de llumeneres noves amb tecnologia LED. La instal·lació ha començat aquesta setmana amb la intenció de millorar l’eficàcia i la qualitat del nivell lumínic.

Aquest canvi permetrà reduir avaries en la instal·lació elèctrica que causava l’antic enllumenat d’aquest barri que estava format per llumeneres d’halogenurs metàl·lics de tipologia esfèrica i de grans dimensions.

A causa de les característiques dels carrers i al constant trànsit de petits camions, sovint es veien afectades per col·lisions que causen micro esquerdes a la carcassa de l’esfera. En cas de pluja, l’aigua hi entrava, el que podia provocar avaries a la instal·lació elèctrica.

La nova llumenera és de dimensions més reduïdes i resistent a col·lisions però asseguren una bona eficiència energètica i lumínica.

Els suports existents es mantindran ja que es troben en bon estat, tot i que els repintaran. També s’establirà un sistema de control centralitzat per millorar l’eficàcia del servei.

El cost de la substitució de les 1.066 llumeneres i les millores addicionals tenen un cost de 461.167€. Està previst que a principis del mes de desembre estigui tot enllestit.