Anton Valero
president Dow Chemical Ibérica
presentació URV i Dow.

presentació URV i Dow.

Dow Chemical selecciona la URV com una de les 8 Universitats Europees Estratègiques

Publicat divendres 14 de Març de 2014 11:38


Francesc Xavier Grau
rector URV

Això implicarà una col·laboració més estreta entre la companyia i la universitat en l’execució de projectes conjunts. També permetrà identificar i fitxar els millors talents entre els estudiants.

Entre les Universitats seleccionades n’hi ha dos d’alemanyes, una d’anglesa i una altra de Suïssa. També s’ha escollit la francesa d’Estrasburg, la Universitat de Gent a Bèlgica i l’holandesa d’Eindhoven.

Els criteris per a fer l’elecció han estat la posició de les universitats en el rànquing científic, el seu model acadèmic, el rendiment dels estudiants que han fet estades a Dow i la posició laboral dels alumnes que s’han format en aquests centres educatius.

El president de Dow Chemical Ibérica i president del Consell de la URV, Anton Valero, ha explicat que la selecció de la Rovira i Virgili no ha estat casual.

El rector de la URV, Xavier Grau, ha recordat la voluntat internacional de la Universitat.

Totes les universitats seleccionades, destaquen en l’àmbit de la Química. Dow i la facultat tarragonina mantenen vincles des de fa prop de 40 anys. Així per exemple, els premis Dow arribaran aquest abril a la seva 36a edició.