El COAATT alerta del risc que tenen algunes obres paralitzades

Publicat dijous 09 de Abril de 2020 12:19
  • Tarragona Ràdio

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona alerta del perill que pot suposar tenir certes obres aturades. Recordem que la decisió la va prendre el govern central a través del Reial Decret aprovat el passat 29 de març.

El COAATT ja va demanar al govern que regulés al màxim l’activitat al sector perquè és força complex complir amb certes mesures de seguretat bàsiques per evitar el contagi del Covid-19, com mantenir la distància de metre i mig entre les persones. Ara, aquest òrgan col·legial va més lluny alertant de la problemàtica derivada dels riscos que poden comportar obres paralitzades. És el cas de les rehabilitacions de façanes o elements de l’estructura ja que pot provocar despreniments d’elements a la via pública, l’esfondrament d’algun element estructural o filtracions d’aigua pluvial, indica en un comunicat.

El COAATT recomana als tècnics deixar constància documental de qualsevol risc que es consideri, amb una adequada descripció i detall del mateix, fent extensiva la comunicació per escrit al promotor o l’administrador de la finca, en el cas de Comunitats de Propietaris.