Autor: URV

Autor: URV

El Consell de Govern de la URV aprova una rebaixa del 30% en els crèdits de graus i màsters

Publicat dijous 02 de Juliol de 2020 18:34
  • Tarragona Ràdio

El Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili ha aprovat la proposta de criteris d’aplicació del Decret de preus per al curs 2020-21 de la Generalitat. Aquest decret estableix una rebaixa del 30% en els preus del crèdit dels ensenyaments de grau i de màster. Així, el preu del crèdit dels graus oscil·la ara entre els 17,69 euros dels graus d’Humanitats, Ciències Socials i Ciències Jurídiques i els 27,67 euros dels graus de Ciències de la Salut, mentre que els preus del crèdit del curs anterior es trobaven en un rang d’entre 25,27 i 39,53 euros, respectivament. Els màsters no professionalitzadors passen a costar 46,11 euros el crèdit i els professionalitzadors costaran 28,82 euros.

Pel que fa als doctorats, es mantenen els preus del curs anterior i les taxes administratives. En el seu cas, l’import a abonar en concepte de reconeixement de crèdit s’incrementa d’un 15% a un 20%, tot i que hi ha excepcions. Estan exempts d’aquest increment els estudiants que canvien de grau dins un programa formatiu; el cas dels graus que comparteixen completament el primer curs; els itineraris de doble titulació i en els estudis de grau que es fan a través de convenis interuniversitaris.

En el Consell de Govern també s’ha presentat l’Informe d’R+D+I que destaca l’impacte de l’activitat de la recerca i transferència de la URV al territori. A més a més, s’ha aprovat la convocatòria de dotze places de promoció catedràtica en set departaments i divuit places de professorat agregat en dotze departaments.