Els promotors de La Budellera defensen que la ciutat recuperarà 10,5 hectàrees de la Platja Llarga

Publicat dijous 09 de Novembre de 2017 13:51
  • Tarragona Ràdio

La Junta de Compensació Provisional del PPU-24 ha explicat en un comunicat que, durant l'execució de la primera fase d’urbanització de la Budellera, de les dues que contempla el projecte,
se cedirà el sector litoral de ponent de la Platja Llarga a l'Ajuntament de Tarragona.
Es tracta dels terrenys que limiten al nord amb l'N340, l'antiga carretera de Barcelona, a l'est amb l'inici del càmping les Palmeres, al sud amb l'espai de platja i a l'oest amb l'accés viari actual a la Platja Llarga. Els promotors defensen que la cessió, que asseguren ha constat sempre al projecte d’urbanització de la Budellera, suposarà l'aportació de 10,5 hectàrees a primera línia de costa que passarien a formar part del patrimoni natural de la ciutat i que, per tant, serien de titularitat pública.
Una cessió que permetrà que tota la primera línia de costa quedi preservada urbanísticament. 
Expliquen que el nou espai públic, tant per damunt com per sota de la via, queda definit al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Tarragona del 2013, que va ser aprovat
amb el vot a favor de tots els grups municipals amb representació al Consistori. Ara, caldrà que el govern municipal decideixi quin ús final se li donaran a aquests terrenys.

La Junta del PPU-24 defensa també que el pla de la Budellera respecta el traçat i les àrees definides com a Anella Verda al POUM-2013 i no envaeix els seus límits.
Recorden que el desenvolupament en dues fases de la Budellera permetrà connectar la platja amb l'Anella Verda a través d’àrees de descans i de lleure, promovent una major integració de la urbanització i l'edificació amb l'estat natural de l'orografia original.