Els promotors de Mas d’en Sorder, en contra de la suspensió de la tramitació del PP-43

Publicat divendres 22 de Maig de 2020 19:22

Els promotors del projecte urbanístic de Mas d’en Sorder asseguren que segueixen sense tenir cap comunicació oficial de l’ajuntament tot i la suspensió de la tramitació dels plans urbanístics i l’atorgament de llicències al Pla Parcial 43 que ha aprovat el consistori. En un comunicat, els propietaris consideren que no té sentit suspendre la llicència d'un projecte que, segons defensen, és altament interessant per Tarragona, que aporta per una oferta que actualment la ciutat no té i que disposa de tots els informes urbanístics, mediambientals i tècnics favorables, tant els propis de l'Ajuntament com els de la Generalitat.

Recorden que el PP 43 Mes d’en Sorder es basa en el POUM de Tarragona aprovat definitivament al 2013, redactat i aprovat per ERC al govern i que compleix totes les ràtios mediambientals amb aspectes nous com la reutilització d'aigües, alhora que preveu la utilització d'energies alternatives i renovables.

Lamenten que no s'hagi produit cap mena d'acostament, comunicació ni explicació sobre aquest tema, malgrat haver sol·licitat la informació en reiterades ocasions. Els promotors alerten que estan davant una decisió municipal que oficialment no coneixen, tot i que
 hauríem d'haver estat els primers informats. En aquest sentit han volgut reiterar una vegada més que, en una societat democràtica, les institucions han de respectar els drets de les persones físiques i jurídiques, de ser informades per via directa de tot allò que els implica directament, sense perjudici que posteriorment s'informi la societat sobre les mateixes decisions.

Consideren que fer el contrari és col·locar a l'administrat en una posició d'indefensió i menyspreu que no pot estar justificada en una institució que pretengui ser transparent i democràtica. En aquest sentit, els propietaris volen remarcar que fa tres mesos que sol·liciten una reunió per a tractar els temes relacionats amb el projecte i lamenten que des d'Alcaldia se'ls hagi comunicat que el regidor de l'àrea ja hi contactaria.

Conclouen que un cop rebin comunicació oficial de l'aprovat pel ple municipal, analitzaran la resolució i decidiran si emprenen mesures judicials per a exigir les responsabilitats tant institucionals com personals, si existissin.