Investigadors de la URV creen una eina que demostra la viabilitat de les xarxes de districte de calor solar

Publicat dilluns 22 de Juny de 2020 10:48
  • Tarragona Ràdio

Una recerca liderada per investigadors de la URV crea una eina de diagnosi basada en intel·ligència artificial que demostra la viabilitat de les xarxes de districte de calor solar. L'estudi conclou que aquests sistemes redueixen l’impacte ambiental i el consum energètic.
Aquestes instal·lacions centralitzen la calefacció i producció d’aigua calenta a gran escala.
Més del 40% del consum energètic de la Unió Europea prové del sector edificis i un 63% d’aquest percentatge correspon a l’habitatge residencial. A més, cal tenir en compte que més del 75% del consum energètic en l’àmbit domèstic està relacionat amb calefacció i la producció d’aigua calenta sanitària.

Aquestes dades posen de manifest la necessitat de buscar alternatives en les fonts energètiques, en línia amb els objectius marcats per la Unió Europea de cara al 2030 per facilitar una transició sostenible des dels combustibles fòssils cap a les energies renovables i d’aquesta manera reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Amb aquest objectiu, un grup investigador liderat per la Universitat Rovira i Virgili ha creat una eina de diagnosi basada en la intel·ligència artificial que demostra la reducció de l’impacte ambiental i del consum energètic de les xarxes de districte de calor solar. Els resultats d’aquest treball s’han publicat a la revista Applied Energy.