IQOXE tenia una vàlvula de seguretat i un disc de trencament, dos dels elements bàsics de seguretat

Publicat divendres 17 de Gener de 2020 13:57
  • Tarragona Ràdio

L'enginyer industrial Simeó Farràs Mas, inspector del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, ha passat aquest matí pels micròfons de Tarragona Ràdio per explicar-nos la regulació de seguretat sobre l'explosió. Ha dit que l'empresa IQOXE diposa d'uns 260 equips de pressió i emmagatzematge, i que aquests passen un seguit d'inspeccions i de seguiments a tres nivells: A, B i C. El primer fa referència a l'exterior, fora dels reactors, i és perquè tot funcionés correctament i mecanicament bé. La fase B és una inspecció del dipòsit en el qual es mira les corrosions; i el darrer, el nivell C és hidrostàtic, es posa el dipòsit o el reactor a pressió i es mira si compleix les condicions establertes. Aquestes revisions es fan cada 4, 6 o 12 anys, en aquest cas, que es tracta d'òxid d'etilè.
Ferràs ha dit que l'empresa tenia la vàlvula de seguretat i un disc de trencament, elements bàsics de seguretat.

També ha explicat a tots els oients què és un reactor: el lloc on es fa la barreja de productes que produeixen una reacció, és a dir, una modificació de les matèries primeres, i en surt un producte final diferent. Això depèn de la pressió o temperatura, és per això que els reactors han de disposar d'un sistema de refrigeració.

El marc normatiu d'accidents greus regula establiments que puguin produir un accident catalogat greu, és a dir, que sobrepassa el seu límit de territori, i pot afectar a persones o béns. És llavors quan es fa una anàlisi quantitatiu de risc, possiblement el que es farà pròximament.