Josep Miquel Beltran, nou gerent per a l'Institut Municipal de Serveis Socials

Publicat dimecres 16 de Maig de 2018 13:06
  • Tarragona Ràdio

L’equip de Govern de l’Ajuntament de Tarragona portarà al proper Plenari la proposta de nomenar  Josep Miquel Beltran Mauri com a director gerent de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona. El nomenament  arriba al Consell Plenari després d’haver-se realitzat la convocatòria per la provisió d’aquest lloc de treball, ja que la gerent actual va anunciar el passat mes de gener la seva renúncia al càrrec a partir del 31 de maig.

A la convocatòria s’hi van presentar deu sol·licituds, set de les quals van justificar els mèrits per cobrir la plaça. Realitzada la preselecció,  quatre aspirants reunien les condicions per ocupar el lloc de treball i, concretament, dues van destacar per la seva idoneïtat. Després d’efectuar les entrevistes amb cadascuna de les set persones i tenint en compte les valoracions del currículums, la presidenta de l’IMSS ha fet la proposta de designar a Josep Miquel Beltran Mauri.

La consellera i presidenta de l’IMSS, Ana Santos, ha manifestat que “ Josep Miquel Beltran Mauri reuneix les condicions idoneïtat  pel càrrec de director-gerent, per donar continuïtat a la tasca que estem realitzant als serveis socials i per posar en marxa les noves iniciatives que volem emprendre. Té experiència de direcció en l’administració pública i  en l’àmbit dels serveis socials, una bona formació especifica directament relacionada amb els serveis socials  i aptitud adient pel càrrec”.

Josep Miquel Beltran Mauri és llicenciat en Pedagogia, màster en Intervenció socioeducativa amb menors, diplomatura de postgrau en Funció gerencial en serveis socials, diplomatura de postgrau en Gestió gerencial local, té una àmplia formació especialitzada i de perfeccionament en matèria de serveis socials,  i ha desenvolupat principalment la seva tasca professional a l’Ajuntament del Vendrell, com a educador social, tècnic de gestió de Polítiques d’Igualtat, tècnic superior de la regidoria de Serveis Socials i,  actualment, coordinador de l’àrea de Serveis a les Persones.