Autor: Joan Mercadé

Autor: Joan Mercadé

La demarcació de Tarragona supera els estralls de la crisi amb l'ocupació encara per refer-se

Publicat dijous 07 de Novembre de 2019 18:12
  • Joan Mercadé

La demarcació de Tarragona supera els estralls de la crisi amb un augment del Valor Afegit Brut (VAB) de l'1,6% entre els anys 2007 i 2018. Al Camp de Tarragona, l'augment del VAB és de l'1,5%, que es recolza en un augment dels serveis, del 3,2% i la construcció, amb un 4,1%. Aquests valors compensen la davallada industrial (-2,5%) i del sector primari (-4,6%). En termes d'ocupació, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre encara estan 5,3% per sota dels de 2007, segons l'Anuari Econòmica Comarcal del BBVA que s'ha presentat aquest dijous a Tarragona.

El comerç ha crescut menys de què ho feia en altres anys anteriors. Hi ha un creixement més baix degut a la comercialització via internet, el que provoca que els transports creixin amb molta força. Ho explica el catedràtic d'Economia Avançada i la persona que ha elaborat aquest anuari, Josep Oliver.

El creixement del VAB a la demarcació de Tarragona es troba per sota de la mitjana catalana. Els motius principals són la davallada del sector primari i la reducció del creixement industrial. Tot i això, Tarragona supera la crisi en termes de VAB amb un augment del període post recessió d'un 1,6%. En el període de recuperació entre els anys 2013 i 2018, el Camp de Tarragona ha augmentat un 16,2% com el de màxim creixement del país, per sobre el 14,9% català.

Les pernoctacions han baixat al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre pel que fa a ciutadans catalans i espanyols. A l'Ebre cauen un 10% i a Tarragona un 4%. No obstant això, les nits d'hotel de visitants estrangers augmenta al territori.