La Generalitat torna a convocar la licitació per adjudicar la concessió de l’edifici del Tòful de Mar

Publicat dimecres 15 de Maig de 2019 10:05
  • Tarragona Ràdio

La Generalitat convoca per segon cop la licitació per adjudicar la concessió de l’edifici que explotava el Tòful de Mar.

Es tracta d’un espai de dues plantes amb dues terrasses que sumen una superfície total de gairebé 700 m2.

El passat 12 d’abril, la Generalitat va declarar desert el primer concurs perquè alguns dels licitadors que es van presentar van quedar exclosos. Van presentar les seves proposicions fora de termini. Altres van quedar exclosos per manca de compliment en les seves ofertes dels requisits tècnics exigits pel Govern. No obstant això, i després de copsar l’interès existent, la Direcció General del Patrimoni es va comprometre a convocar una nova licitació.

D’acord amb la resolució que publica aquest dimecres el DOGC, la concessió, com en l’anterior concurs, serà per un període de 10 anys des de la data de formalització. El cànon mínim de licitació és de 34.300 euros anuals (sense impostos), millorable a l’alça en les ofertes que presentin els licitadors. Segons el Govern, en el plec de condicions, com en l’anterior licitació, també es valorarà, juntament amb l’oferta econòmica i tècnica, aspectes relacionats amb la gestió ambiental del restaurant i els criteris socials dels projectes com ara la possibilitat de contractar persones a l’atur, amb discapacitat, o treballadors de la mateixa localitat.

Els interessats podran presentar les seves propostes fins el 14 de juny.