La II Jornada d’Ortogeriatria posa l’accent en la prevenció i la detecció precoç del pacient fràgil

Publicat dijous 16 de Maig de 2019 18:46
  • Tarragona Ràdio
  • ICS
  • Hospital Joan XXIII
  • Tarragona

La II Jornada d’Ortogeriatria s’ha centrat en la prevenció, la detecció precoç del pacient fràgil i el tractament adequat per evitar noves fractures. A Catalunya la fractura de maluc és la que té la prevalença més alta i el 33% dels pacients amb fractura de maluc ja havien tingut una fractura prèvia.

Uns 90 professionals han assistit a la jornada d’aquest dijous al parc sanitari del Joan XXIII que vol realitzar un abordatge teòric i pràctic de la prevenció i el tractament de les fractures per fragilitat.

A Catalunya la fractura de maluc és la que té la prevalença més alta. El fet d’haver patit aquest tipus de fractura multiplica entre 2 i 4 vegades el risc subsegüent de presentar-ne de noves, i la majoria de fractures es presentaran en els dos anys posteriors a la primera fractura.

La fractura de maluc segueix sent un dels problemes de salut més importants de la gent gran. Aquest procés, a més de tenir associada una elevada mortalitat, pot ocasionar un important deteriorament de la qualitat de vida, generar discapacitats i dependències i una elevada utilització de recursos sanitaris.