La URV aprova el protocol d'actuació contra la violència masclista i LGTBI

Publicat dijous 11 de Juliol de 2019 17:58
  • Tarragona Ràdio

El Consell de Govern de la URV d'aquest dijous ha aprovat, entre d’altres qüestions, el Protocol de prevenció i actuació en l’àmbit de violències masclistes i contra LGTBI que afecti l’estudiantat.
El protocol, que entrarà en vigor el proper curs, defineix les responsabilitats de la universitat en la prevenció de les conductes violentes en l’entorn universitari i estableix el  procediment per respondre a les queixes o denuncies presentades amb motiu de qualsevol manifestació de violència, discriminació o assetjament sexual per raó de sexe, orientació sexual, identitat o expressió de gènere. Serà aplicable quan la persona afectada sigui estudiant de la URV i l’autor dels fets, membre de la comunitat universitària.
L’Observatori de la Igualtat serà l’encarregat de rebre les queixes o denúncies i traslladar-les a la comissió d’intervenció, que nomenarà un ponent. Aquesta figura rebrà l’estudiant i actuarà com a suport i assessorament. paral·lelament, una comissió valorarà els indicis i determinarà mesures preventives si és necessari.
Durant el consell també s'ha donat per bo el Reglament dels òrgans d’ètica de la recerca i la innovació de la URV i
s'ha tirat endavant l’oferta pública de Personal d’Administració i Serveis.
La reunió ha presentat l’Informe de Recerca i Innovació i el Pla de Foment de Terceres Llengües.
En aquest sentit, el vicerector d’Internacionalització, John Style, ha informat que el Pla començarà a aplicar-se el curs 2019-20 i que té per objectiu que tots els estudiants millorin el seu nivell d’anglès, principalment, o francès, italià i alemany durant el seu pas per la Universitat fins a assolir el B2. Per aconseguir-ho, en una primera fase del pla, tots els estudiants de grau de nou accés faran una prova obligatòria de nivell administrada pel Servei Lingüístic i tornaran a fer-la quan acabin els estudis. El resultat del nivell d’entrada i el de sortida es mostrarà a l’expedient acadèmic.