La URV és la primera universitat catalana en aprovar un compromís a favor de la biodiversitat

Publicat dimecres 15 de Juliol de 2020 10:34
  • URV
  • Laura Tarsà

La URV és la primera universitat catalana en aprovar un compromís a favor de la biodiversitat. Mitjançant la seva aprovació pel Claustre, la institució es compromet a fer actuacions que afavoreixin la presència d’espècies animals i vegetals salvatges als seus campus, respectant les condicions de seguretat i convivència dels espais públics.

La universitat vol convertir-se en un exemple de biodiversitat urbana dins del territori d’influència i promoure les zones verdes i naturalitzades en edificis i àrees infrautilitzades, com per exemple el Campus Catalunya.

Aquest compromís busca que la comunitat universitària es comprometi a complir una sèrie de requisits que promoguin la mitigació del canvi climàtic. Entre altres mesures, es concreta la preservació del patrimoni verd de la Universitat, la creació de nou patrimoni i el reconeixement dels beneficis dels espais naturals. També es pretén potenciar la biodiversitat com a recurs per l’aprenentatge, la recerca i la sensibilització.