La URV localitza vint espanyols, un d'ells de Tarragona, morts en camps de concentració alemanys dels quals no es tenia notícia

Publicat dimarts 10 de Setembre de 2019 17:22

El Centre d’Estudis sobre Conflictes Socials de la Universitat Rovira i Virgili ha donat a conèixer vint espanyols morts en camps de concentració alemanys dels quals no es tenia notícia. Les identitats es van localitzar en documents originals nazis que estaven dipositats en un arxiu. El CECOS els ha presentat al Ministeri de Justícia després que aquestes persones no constin en la relació publicada al Butlletí Oficial de l’Estat el 9 d’agost amb els noms de 4.427 espanyols morts a Mauthausen i a altres camps de concentració alemanys. El tràmit s’ha fet dins el termini d’al·legacions i de sol·licitud de correccions, un pas previ per fer la inscripció de les defuncions al Registre Civil central.
A més, els noms localitzats per la URV tampoc no consten en el llibre memorial dels espanyols deportats als camps nazis, publicat el 2006 per Benito Bermejo i Sandra Checa, i que continua sent la principal font d’informació sobre els gairebé 10.000 espanyols deportats a Alemanya.
Encara no se’n tenen gaires dades, però sí que se sap que dos eren nascuts a Barcelona, un a Tarragona i un a Súria.
 La majoria eren exiliats de la Guerra Civil deportats des de França per motius polítics. Cinc van ser desterrats des de França i Bèlgica perquè eren jueus sefardites. Uns altres treballaven a Alemanya i van acabar als camps per diversos motius. La llista reprodueix sense pràcticament correccions els documents originals nazis i també inclou dos espanyols que van morir a l’hospital dies després de l’alliberament.