L'Agència Tributària descobreix frau fiscal per import de 13 milions d'euros a Tarragona durant el 2017

Publicat dimarts 13 de Març de 2018 18:46
  • Tarragona Ràdio

L’Agència Tributària de Catalunya va descobrir frau fiscal per un import de 13,1 milions d’euros a la demarcació de Tarragona durant el 2017. Segons ha informat aquest dimarts el departament d'Economia i Hisenda, 4 milions d’euros provenen de les tasques d'inspecció que l'Agència fa a les comarques de Tarragona sobre els tributs cedits i propis que gestiona. D'altra banda, la hisenda catalana ha descobert 7,1 milions de frau a partir de la seva activitat de gestió, per exemple, fent campanyes específiques. Per últim, l'Agència ha fet aflorar prop de 2 milions d’euros a partir de la seva recaptació executiva. Ha estat gràcies a l’assumpció progressiva de la totalitat de les competències en la recaptació dels deutes pendents dels contribuents amb l’administració.