L'Ajuntament de Tarragona destinarà el romanent de tresoreria a inversions que depenien de la venda de patrimoni

Publicat divendres 09 de Març de 2018 12:38
  • Laura Casas

L’Ajuntament de Tarragona destinarà el romanent de tresoreria a inversions que depenien de la venda de patrimoni. Es tracta d’uns 2,7 milions d’euros fruit de la liquidació del pressupost del 2017. Els diners aniran a parar a la millora dels centres educatius, en matèria social o per arranjar la via pública. Per primera vegada d’ençà l’aplicació del Pla d’Ajust es podrà destinar el romanent de tresoreria a inversions i no exclusivament a l’amortització de deute.

El conseller municipal d’Economia i Hisenda, Pau Pérez, fa una valoració positiva de la liquidació del pressupost de l’exercici passat. Explica que s’ha fet una bona execució dels ingressos i de les despeses, superant el 90%. Pel que fa a inversions, el percentatge ha estat del 30%, xifra que té molt de marge de millora però que considera adequada. Destaca, a més, que durant el 2017 el període mitjà de pagament a proveïdors es va situar en 19 dies, molt per sota dels 30 establerts per la normativa vigent i dels 90 a què es va arribar anys enrere. Mentrestant, sosté Pérez, l’endeutament segueix a la baixa i es preveu tancar l’any en el 103%.

Pau Pérez espera que al ple de l’abril ja es pugui aprovar l’operació i destinar el romanent del pressupost a inversions que, segons els comptes del 2018, depenen de la venda de patrimoni.