Les empreses tarragonines facturen menys i són menys productives que la mitjana catalana però milloren després de la crisi

Publicat dijous 13 de Setembre de 2018 12:11
  • Laura Casas
  • PIMEC

Les empreses tarragonines facturen menys i són menys productives que la mitjana catalana però milloren després de la crisi. Al conjunt de la demarcació se’n comptabilitzen unes 6.550, amb les de serveis al capdavant, seguides de les que es dediquen a la construcció. N’hi ha una mitjana de 8 per cada 1.000 habitants, una densitat inferior al conjunt de Catalunya, que és de 10. Tenen uns 8 treballadors de mitjana i la xifra de vendes per pime és del voltant d’un milió d’euros, un 30% per sota al valor del conjunt del país. Ara bé, les empreses de Tarragona generen internament més valor afegit de mitjana.

Són xifres que es desprenen de l’informe sobre els estats comptables de les petites i mitjanes empreses a la província de Tarragona en el període 2013-2016, elaborat per PIMEC. L’estudi constata que el teixit empresarial de les nostres comarques registra de manera general uns índexs inferiors al de la mitjana catalana en temes com la facturació, la productivitat, despesa per empleat o rendibilitat econòmica i financera. Amb tot, la dinàmica dels últims anys és positiva, després d’un període de crisi que va castigar molt les empreses del territori. Modest Guinjoan és el director de l’Observatori de la pime de PIMEC.

A Tarragona la productivitat per empleat es va xifrar al 2016 en prop de 42.000 euros. És creixent des del 2014 però encara inferior a la productivitat global catalana. El president de PIMEC Tarragona, Jordi Ciuraneta, sosté que la millora dels índex demostra que l’empresariat està deixant enrere la crisi.

El sector industrial, amb el químic al capdavant, és el que més factura per empresa a la demarcació de Tarragona.