Les rotondes de la ciutat s'omplen de flors

Publicat dimecres 07 de Abril de 2021 10:45
  • Tere Ortega
  • Tarragona Ràdio

L'Ajuntament de Tarragona millora les rotondes de la ciutat amb bulbs de flors per guanyar en diversitat i color. L’àrea de Parcs i Jardins de la Brigada Municipal està fent millores a algunes rotondes de la ciutat que consisteixen a plantar bulbs de flors que s’adapten a les condicions mediterrànies de la ciutat. L’objectiu és tenir una floració més prolongada en tel temps i, així, disposar no només de vegetació verda, sinó de flors que aporten més color als espais verds de la ciutat.

Els dos primers punts on s’han plantat aquests narcisos són la rotonda de Vidal i Barraquer i la del carrer Eivissa. Aquesta actuació s’emmarca dins el projecte de Tarragona Vila Florida, que és una iniciativa que promou la transformació dels pobles i ciutats de Catalunya a través d’espais verds urbans i enjardinats, i posa en valor la riquesa natural i paisatgística. El conseller d’Espais Públics, Xavier Puig, recorda que Tarragona és la capital catalana més gran de Catalunya en tenir el distintiu de Vila Florida. Mitjançant aquest reconeixement públic es destaquen projectes d’enjardinament, ornamentació floral i cultura del verd urbà que, tant en l’àmbit públic com privat, esdevinguin un exemple a seguir.

Puig recorda que és una prova pilot, però que segur que extrapolen a la resta de la ciutat on hi ha vegetació d’arbres de gran tamany com palmeres washingtònies.