L’Hospital Joan XXIII realitza la primera reconstrucció bronquial assistida per un robot a Espanya

Publicat dijous 09 de Agost de 2018 12:20
  • Tarragona Ràdio
  • sanitat
  • Joan XXIII
  • Tarragona

L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona ha realitzat amb èxit una cirurgia pulmonar assistida per un robot. Per primera vegada a Espanya, s’ha fet una reconstrucció d’una primera carina bronquial assistida pel robot Da Vinci. Es tracta del primer servei de cirurgia toràcica de la sanitat pública que va iniciar un programa de cirurgia robòtica pulmonar i que, en poc temps, està aconseguint resultats molt beneficiosos per a la població intervinguda: menys temps d’ingrés i menys dolor per aconseguir millorar el tractament del càncer de pulmó.

En concret, aquesta darrera intervenció s’ha realitzat a una noia de 24 anys, afectada per una tumoració però que condicionava l’extirpació de tot el pulmó esquerre. L’equip de tres cirurgians ha ressecat el tumor situat al bronqui principal esquerra i han reconstruït el pulmó a través d’incisions a la paret toràcica. La intervenció es va realitzar amb total èxit, i la pacient ha pogut ser donada d’alta tres dies després.

Aquest Sistema Da Vinci és un equip de cirurgia robòtica que va ser dissenyat per abordar cirurgies complexes de manera mínimament invasiva. Es compon d’una consola ergonòmica, des d’on opera el cirurgià a la mateixa sala, una torre de visió i un carro quirúrgic amb tres o quatre braços robòtics interactius. L’aparell permet superar limitacions pròpies de la cirurgia oberta potenciant termes de visió, precisió i control de les habilitats del cirurgià.