Llum verda d'Urbanisme a una modificació del POUM de Tarragona sobre volumetria d'edificis

Publicat dimarts 14 de Juliol de 2020 17:44
  • ACN
  • Urbanisme
  • POUM
  • Tarragona

La Comissió territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona ha donat llum verda al text refós de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal que regula les condicions d’edificació i d’ús de la clau 14a1. Es tracta del text referent a l’ordenació volumètrica específica en situació consolidada, segons edifici existent o segons la llicència d’edificació concedida.

Des d'Urbanisme s'argumenta que el planejament general de Tarragona determinava fins ara que els paràmetres d’edificació i ús estaven vinculats al contingut de la llicència d’obres. Aquest fet podia comportar dificultat de saber de forma senzilla les condicions d’edificació i ús de molts dels solars de la ciutat.

La modificació promoguda per l’Ajuntament de Tarragona revisa la qualificació de la totalitat de les zones 14a1, els determina els paràmetres de parcel·la i edificació, a més dels usos que s’hi possibiliten, paràmetres que s’incorporen gràficament i normativa al POUM.