Mare-Terra Fundació Mediterrània denuncia l’acumulació de boles de polietilè a la platja de La Pineda

Publicat dilluns 28 de Gener de 2019 10:28
  • Tarragona Ràdio
  • Mediterrània CIE

Mare-Terra Fundació Mediterrània ha denunciat l'aparició, el passat divendres, de milions de boles de polietilè a la platja de La Pineda.
L'entitat assegura que es tracta d'una circumstància molt greu ja que aquestes esferes de plàstic són molt perjudicials per al medi ambient i de manera especial per als animals marins.
Davant d’aquesta situació, Mare-Terra ha presentat una denúncia al Servei de Protecció de la Natura,
així com als Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat a Tarragona, al Departament de Medi Ambient de la Diputació de Tarragona i a l’Ajuntament de Vila-seca perquè estudiïn aquest succés.
Demanen que “es portin a terme les investigacions necessàries per tal d’establir el focus emissor i que s’estableixin les mesures pertinents per tal de minimitzar els seus efectes. També volen saber quina ha estat l’entitat causant d’aquest abocament i reclamen que s’actuï en concordança a la llei de Responsabilitat Mediambiental.
 També s’ha sol·licitat que s’activi el Camcat, que és el pla d'emergències per fer front a situacions de contaminació de les aigües marines.
Exigeixen que se'ls informi de les actuacions que es portaran a terme per solucionar els fets i dels possibles efectes adversos al medi ambient tarragoní i la possible afectació a la salut de les persones.