Mig centenar de persones acudeixen al Servei Integral de Diversitat Sexuals i Gèneres l'últim any

Publicat dilluns 14 de Maig de 2018 13:14
  • Andrés Tejedera

Durant l’últim any s’han presentat mig centenar de persones al Servei Integral a les Diversitats Sexuals i de Gèneres. Un servei que s’encarrega de garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intetersexuals. També pretén eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfóbia.

Durant el primer any de servei s’han atès de manera presencial un total de 56 persones: 16 dones, 18 homes, dues persones de gènere no binari, 7 persones transmasculines i 13 persones transfemenines. S’han registrat 11 consultes relacionades amb l’orientació social i unes 35 relaciones amb temàtica d’identitat de gènere.

En aquest primer any s’ha començat a realitzar cursos de formació a treballadors municipals, i s’han fet més de 600 enquestes per analitzar la situació.

La consellera de Serveis a la Persona, Ana Santos, valora positivament l’any de vida del Servei.

De la seva banda, la tècnica del servei i membre de H2O, Claudia Viñals, explica el tipus de persones que acudeixen al servei.

Durant aquesta setmana se celebren els actes de commemoració del 17 de maig, que és el dia mundial contra les LGTB-Fòbies.