Oberta la convocatòria per demanar subvencions per associacions de veïns, federacions veïnals i entitats sense ànim de lucre de la ciutat

Publicat dimarts 12 de Febrer de 2019 17:29
  • Tarragona Ràdio

L'Ajuntament de Tarragona destinarà 190.000€ per subvencionar a les associacions de veïns, federacions veïnals i entitats sense ànim de lucre de la ciutat.
La conselleria de Relacions Ciutadanes de l’Ajuntament ha obert el termini per a la sol·licitud d’aquestes ajudes
corresponents a les activitats que les entitats han de realitzar durant el 2019.
S'hi podran acollir les associacions de veïns i federacions veïnals que estiguin donades d'alta al Registre d'Entitats Municipals i que es trobin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i  dels seus deutes amb l'Ajuntament.
També podran demanar subvenció les entitats ciutadanes, culturals, socials i sense ànim de lucre, inscrites en el Registre d’Entitats Municipals de Tarragona.
El termini de presentació de les sol·licituds acaba el proper 4 de març.
Les bases de les  convocatòries es poden consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Tarragona i a l’àrea de Relacions Ciutadanes.