Tarragona és el territori català on la crisi econòmica pel coronavirus tindrà més incidència

Publicat dijous 26 de Març de 2020 14:09
  • Tarragona Ràdio

Tarragona és el territori català on la crisi econòmica pel coronavirus tindrà més incidència. La directora de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial de la URV, Mercedes Teruel, identifica les comarques més afectades: el Baix Penedès, el Baix Camp, el Priorat i el Tarragonès, per la seva estructura productiva lligada a la logística i al turisme. Així, recomana mesures de reactivació econòmica diferenciades per no crear desequilibris territorials.

Amb tot, l’abast dels efectes econòmics que està provocant la pandèmia de la COVID-19 no es podrà avaluar amb exactitud fins que s’hagi superat l’emergència sanitària. Però sí és clar que dependrà en bona mesura de l’estructura productiva dels territoris i de la vulnerabilitat de cada sector econòmic.

Mercedes Teruel ha fet l’anàlisi d’aquests dos factors, que li ha permès determinar els efectes desiguals que tindrà aquesta crisi sobre les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Segons Teruel, s’observen cinc sectors empresarials que es troben en risc: els serveis del transport i la logística, vinculats a la indústria sobretot; les agències de treball; les agències de viatge; l’oci i el sector turístic. El Baix Penedès té el major índex de vulnerabilitat, del 21%. El segueixen de ben a prop el Baix Camp, el Priorat i el Tarragonès, amb índexs de vulnerabilitat d’entre el 17 i 18%.