Yolanda Cesteros, reelegida com a degana de Química de la URV

Publicat dimarts 30 de Octubre de 2018 12:53
  • Tarragona Ràdio

La degana de la Facultat de Química, Yolanda Cesteros, ha estat reelegida per ocupar el càrrec durant els propers quatre anys en les eleccions celebrades. Van participar a la votació 18 dels 39 membres de la Junta de Facultat, que van atorgar 16 vots a favor de la candidata i 2 en blanc.

A més de Yolanda Cesteros, integraran l’equip deganal els següents professors: Joan Josep Carvajal, vicedegà; Itziar Ruisánchez, secretària; Xavier López, responsable del grau de Química, i Montserrat Pinent, responsable del grau de Bioquímica i Biologia Molecular i del Doble grau de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular.

Entre les principals accions i reptes que l’equip deganal es planteja per aquest mandat hi ha la  consecució de la certificació del sistema intern de garantia de qualitat i posterior acreditació institucional de centre, així com esdevenir un centre de referència, tant a nivell nacional com internacional, mitjançant la formació, el foment de la innovació, la divulgació i la millora professional en els àmbits de la Química i la Bioquímica. L’equip es proposa oferir una formació acadèmica de qualitat acreditada i ajustada a les necessitats de la societat, promoure que els programes de formació incorporin la recerca que desenvolupa el professorat i fomentar la internacionalització dels ensenyaments de la Facultat de Química i la mobilitat d’estudiants, PDI i PAS. També vol impulsar l’oferta de cursos de formació continuada, activitats de divulgació de la ciència, i fomentar la relació amb l’ensenyament preuniversitari i la relació amb les empreses de l’entorn.

A més a més, pel que fa a l’oferta acadèmica, finalitzarà el procés d’implantació del grau de Química íntegrament impartit en anglès, i es treballarà per formalitzar dobles titulacions internacionals que permetin l’intercanvi d’estudiants. En l’àmbit de la divulgació científica, l’euip deganal vol incorporar la perspectiva de gènere en algunes activitats dirigides tant a estudiants de ensenyament primari com secundari.

Yolanda Cesteros és professora del Departament de Química Física i Inorgànica i catedràtica de Química Inorgànica des de l’any 2011. Es va llicenciar en Ciències Químiques a la URV i és doctora en Química per la mateixa universitat, on va iniciar la seva carrera docent l’any 1994 a la Facultat de Química. Cesteros és membre del grup de recerca GreenCat (Materials Catalítics en Química Verda). La seva activitat investigadora se centra en l’ús de noves tecnologies (microones i ultrasons) per a la preparació de nous catalitzadors heterogenis per ser aplicats en reaccions d’interès industrial i mediambiental. Ha publicat 96 articles en revistes científiques internacionals, ha presentat més de 120 comunicacions a congressos, ha participat en més de 60 projectes amb finançament públic i privat i ha codirigit 11 tesis doctorals.