Científics de l’ICIQ han ideat un nou mètode que aporta flexibilitat per la síntesi de molècules d’interès farmacèutic. El grup d’investigació del Professor Martin ha publicat en la revista Nature Communications un nou mètode que aporta gran flexibilitat per la síntesi de les molècules orgàniques.

La rellevància d’aquest treball està en el fet que ara és possible fer servir cetones, que són estructures químiques disponibles per a realitzar reaccions per unir de manera específica i controlada dos àtoms de carboni de dues molècules diferents per formar una sola. El Professor Ruben Martin ha explicat que el nou mètode aporta una gran flexibilitat a químics i farmacèutics en la síntesi de molècules.

El grup d’investigació del Professor Martin se centra en el desenvolupament de nous mètodes per l’activació d’entitats inertes amb l’objectiu de produir molècules sintèticament rellevants a partir de precursors senzills.

Més notícies: