powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Jose Ferrándiz, membre de la secció de dret animal de l’ICAT, ens explica que cada cop hi ha més interès en regular els drets dels animals. Desde fa uns vuit anys, la majoria dels Col.legis d’Advocats de l’estat tenen seccions dedicades a la seva protecció i els operadors jurícs estan més concienciats, informats i preparats.

Certa regulació que protegeixi els animals ja existeix a diferents nivells, en àmbit local, regional i estatal. Però darrerament es succeeixen les reformes en els diferents codis. El codi civil ja considera els animals “éssers dotats de sensibilitat” i per tant, en casos de separació, per exemple, té en compte el seu benestar a l’hora d’atorgar la seva custòdia.

Pel que fa al codi penal, s’està duent a terme una reforma en que es demana l’increment de penes per delictes de maltractament o abandonament. L’ICAT ha creat un grup per presentar alegacions a aquesta reforma que encara està en fase incipient.

Actualment està en tràmit, en fase d’avantprojecte, la que seria la primera Llei de protecció animal d’Espanya. Ha d’aglutinar la normativa que cada Comunitat Autònoma aplica particularment. La llei busca acabar amb el maltractament i l’abandonament, fomentar les adopcions i regular la cria responsable. Sobre la taula està la proposta d’un DNI animal o l’obigatorietat de que esl amos hagin de fer un curs de formació. La intenció és poder fer un seguiment als animals de companyia per garantir-ne la tinença responsable. “És una llei molt novedosa” – diu Ferrándiz – però podria no arribar abans de finals d’any, ja que ha suscitat un gran nombre d’al.legacions de sectors directament implicats , com els caçadors.