Probablement, l’exmandatari més famós d’Amèrica Llatina – i accessible- és Pepe Mujica, qui va governar l’Uruguai del 2010 al 2015. En aquesta edició del Districte zero hem convidat als estudis de Tarragona Ràdio a l’escriptor Andrés Cencio, qui va publicar Palabras y Sentires (El Viejo Topo, 2019), on trobem una compilació dels  discursos i dissertacions polítiques de Mujica.

“El viejo”, com es refereix afectuosament l’Andrés a Mujica, encara viu en una casa modesta a Montevideo, d’on a vegades rep a desconeguts i curiosos que volen conèixer a tot un expresident i exguerriller. Un dirigent que passarà a la història pels seus ideals de progrés i per la seva vida humil i senzilla.

És, doncs, que en aquest programa parlem del Mujica més compromès a través de les seves intervencions i accions polítiques recollides pel cronista Andrés Cencio. Seguidament, Kiko de Hardground, ens proposa viatjar al sud d’Itàlia a través de la música i les rimes dels grups de rap de Nàpols.

Més continguts: