El Camp de Tarragona és una zona procliu a provocar al.lèrgies, a causa del clima i de les espècies d’arbres que hi ha plantats. És per això que les al.lèrgires a casa nostra ja no són només estacionals, sinó que es donen durant tot l’any. Si bé és cert que a la primavera i també a la tardor arriben al punt crític.

En aquest sentit, el Dr. Llàtser creu necessari sensibilitzar les administracions i els professionals més enllà de l’àmbit sanitari, sobre una afectació cada cop més comú en la societat. Una bona planificació de jardineria urbanística hauria de tenir en compte els alèrgens ambientals.

Els estudis en aquest camp no apren de fer progressos i de donar resultats curiosos, com que les al.lèrgies ambientals poden estar relacionades amb les alimentàries.

A nivell de tractament, cada cop és més fàcil detectar l’alèrgen que produeix la reacció, i per tant, es pot administrar una cura més directa i eficaç.