El passat 30 d’abril va vèncer el primer préstec d’1,5 milions d’euros que havia fet el conseller Fredrik Wester, com ell mateix va reconèixer fa unes setmanes en una entrevista a Tarragona Ràdio. Aquell dia Wester deia que no hi hauria cap problema per acceptar la decisió dels seus companys de consell en el sentit de retornar-li els diners o transformar aquests diners en accions.

Aquest dissabte el director general del Nàstic, Lluís Fàbregas, deia que en els dies vinents es convocaran als accionistes per aprovar una ampliació ja marcada en la darrera Junta. Són declaracions de Fàbregas en una entrevista a Tarragona Ràdio, on destacava que aquest préstec és causat per participar en una categoria deficitària i a més venint d’un deute de més de set milions d’euros que aquest consell va haver d’eixugar per la mala gestió de l’anterior consell.

Fàbregas, diu que el camí per a la resolució d’aquests préstecs s’ha de fer via Junta General i demana que vagin tants accionistes com sigui possible i els convida a anar a les futures ampliacions de capital.

El director general ha volgut remarcar un cop més la transparència amb totes les juntes d’accionistes, on tots els accionistes poden preguntar qualsevol cosa, a més al portal de transparència de la SAE hi ha els comptes i les memòries penjades. A més les juntes estan retransmeses per Tarragona Ràdio, fet que els que es parla no arriba només als accionistes, també ho fa als abonats i aficionats amb general. Fàbregas, diu que ell a més està a disposició de qualsevol accionista que vulgui conèixer detalls.