El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona proposa a l’equip de govern del PSC reciclar els romanents dels Patronats de Turisme i Esports i també el de l’Institut Municipal de Serveis Socials. Aquests tres ens sumen un resultat pressupostari positiu de gairebé 1,4 milions d’euros: 838.000€ de l’IMSST, 388.000€ del Patronat d’Esports i 161.878€ del Patronat de Turisme. 

Tot i que el romanent s’ha de destinar a amortitzar deute, la proposta dels republicans és que “l’Ajuntament de Tarragona demani un crèdit equivalent als romanents dels tres ens municipals per destinar-lo a inversions”, tal com explica el conseller Jordi Fortuny, qui ha detallat que “els diners de Serveis Socials els volem destinar a la compra d’habitatge social i per a subvencions a la rehabilitació d’habitatge perquè passi a la borsa d’SMHAUSA. Pel que fa a l’import de Turisme proposem que s’inverteixi al projecte de Porta Tàrraco. Per últim, volem destinar els diners d’Esports a fer realitat el nou gimnàs municipal de Sant Pere i Sant Pau. Tots ells projectes iniciats durant el govern republicà”.

Fortuny exposa que més enllà d’aquests romanents “el consistori té marge per baixar el deute per altres bandes, per això és important que reciclem aquests diners per tirar endavant projectes que ajudaran a millorar la qualitat de vida de les tarragonines i tarragonins. Són diners que ja tenien una utilitat però que no se’ls ha donat sortida, els hem d’utilitzar”. 

Per la seva banda la portaveu del Grup Municipal, Maria Roig, ha defensat que “aquests romanents ens demostren que l’Ajuntament no estava en fallida”, per això Roig ha criticat una vegada més que “l’augment abusiu dels impostos que va aprovar el PSC, Junts i En Comú Podem no estava justificat en cap cas, tampoc les altres mesures recaptatòries que ha dut a terme l’alcalde Viñuales com la creació de noves zones d’aparcament regulat a la zona de Parc Francolí i Joan XXIII”.