La rebaixa del cost de les multes per incivisme es debatrà al ple municipal d’aquest proper divendres.

Durant la sessió, es votarà una modificació de l’ordenança de convivència ciutadana i ús dels espais públics de Tarragona.

Com ja va avançar Tarragona Ràdio, l’objectiu és reduir l’import de les sancions per infraccions concretes i incorporar la possibilitat de substituir les multes per serveis a la comunitat.

Segons l’equip de govern, el quadre d’infraccions quedaria de la següent manera: les infraccions lleus comportaran el pagament de fins a 100 euros, en lloc dels 750 actuals; les greus oscil·laran entre els 100 i els 500, quan ara el màxim és de 1.500 euros. I les infraccions molt greus se sancionaran amb multes de fins a 1.500 euros, en lloc dels 3.000 que contempla l’ordenança fins el moment.

A més, en cas de pagament voluntari, s’aplicarà una reducció del 50% addicional.

El tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana, Carles Castillo, explica que amb l’actual situació de crisi pagar determinades quantitats pot suposar un cop molt fort per algunes famílies. 

Les persones que hagin comès actes vandàlics o consumit alcohol al carrer podran optar,de manera voluntària, per prestar treballs a la comunitat.

D’altra banda, es proposa una modificació de l’article que rebutjava l’exhibició d’animals salvatges en circs. Es prohibeix, expressament, qualsevol proposta d’espectacle en què hi intervinguin aquest tipus d’animals.